Live calendar


2
MAY

09:00

W3t10ps3?cb=9cf7dd07d3acda1c7d6bf04a95120832

Öppen föreläsning -Tina Sayed Nestius från Rättviseförmedlingen.

Rättviseförmedlingen – Dom finns visst!
Om representation, mångfald och jämlikhet.

I den här föreläsningen berättar vi varför ett aktivt arbete för att spegla hela samhället spelar roll. Vi förklarar vilka konsekvenserna kan bli för den aktör som inte är medveten om vikten av bred representation och berättar om goda exempel på de som lyckats. Dessutom ger vi handfasta tips på vad ni själva kan börja göra direkt och konkret för att få till mer jämställdhet och mångfald i olika sammanhang.

Tina Sayed Nestius är projektledare på Rättviseförmedlingen, bland annat för vårt mediegranskningsprojekt. Hon har en bakgrund som journalist och har hittills hunnit med att vara allt från reporter till chefredaktör. Sedan 2015 kan hon också titulera sig författare då boken #BliDigitaltSmart - sociala medier för författare gavs ut. Senaste åren har Tina drivit egen kommunikationsbyrå och hjälpt organisationer att bli bättre på digitalt i allmänhet och sociala medier i synnerhet.

02 May 2017 09:00 - 02 May 2017 11:00

OnlineOffline