Live calendar


28
MAR

04:00

W3t10ps3?cb=f918ce0c10cf4074d1a99df3d61f501d

Öppen föreläsning - Jobba tillsammans!

Teknik och design tillsammans – design och webbtrender.

Hur jobbar vi på Valtech i tvärfunktionella team? Hur hänger design och teknik ihop?
Hur arbetar man för att ha en sammanhållen strategi för de olika kanalerna och hur jobbar man med Service Design och Omnichannel. Föreläsningen tar även upp Content First, design och webbtrender samt vikten av god typografi på webben.

Annika Hövik och Cecilia Mella är digitala Art Directors på Valtech och jobbar med allt från konceptutveckling, grafisk form och interaktionsdesign. Exempel på kunder de jobbat med är SVT, Telia, Arbetsförmedlingen och Cervera
Valtech är en digital partner med kontor välden över.

28 Mar 2017 04:00 - 28 Mar 2017 06:00

OnlineOffline