E-bokens utveckling Markus Gylling 10 nov

13 Nov 2014 06:200

Svarta skepp - om e-bokens nutid och framtid. Öppen föreläsning i medieteknik med
Markus Gylling som är CTO för IDPF och DAISY Consortium.

Han leder på internationell basis arbetet med utvecklingen av e-boksstandarden EPUB inom IDPF och W3C. Markus arbetar även vid Myndigheten för tillgängliga medier med tillgängliggörande av information som specialitet.

Read more