Hur samlar man in data med sensorer och annan hårdvara? Kjetil Falkenberg Hansen

29. April, 06:46 Uhr0

Temaveckan VT2015 - 29 Apr 10:32

Mehr lesen