SCRUM-föreläsning med Jon Manker del 2

19 Mar 2014 10:260

Jon Manker, adjunkt på institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik på Södertörns Högskola, föreläser om SCRUM, en metodik för systemutveckling.

Read more