KUNSKAPSSEMINARIUM OM STYRNING AV VÄLFÄRDEN - 21 Apr 10.00-12:00

21 huhtikuu 2015 06:330

Är ökad administration en oundviklig följd av New Public Management?

Produktionsteam:
Lizette Edfeldt, Kicki Gustafsson, Jimmy Andersson och Max Tornstam Gallardo

Executive producent Södertörns högskola Peter Gunnarsson

Lue lisää