Temaveckan Introduktion - MB416HT15 - 25 Apr 10:04

25 huhtikuu 2016 08:530

Introduktion till tema-veckan och temat: Designfiktion och Internet of Things
Martin Jonsson,
Sophie Landwehr Sydow
Anders Green
Södertörn

Lue lisää