Framtiden

22 feb 2018 07:090

Vår programledare Sara Almosaibi Jasas pratar med den eminente, den allestädes närvarande Peter Gunnarsson om linjär tv och webb-tv, och journalistikens framtid.

Läs mer