Sociala medier och “filterbubblor” - Öppen föreläsning Peter M. Dahlgren

27 Feb 2018 12:070

Isolerar sociala medier oss från obekväm information?

Mediernas beskrivning av “filterbubblor” är överdriven och har väldigt litet stöd i forskningen. I själva verket får man mer obekväm information via sociala medier, men däremot värderar vi den informationen olika. Det säger Peter M. Dahlgren, doktorand vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) på Göteborgs universitet, som forskar om hur politiska uppfattningar påverkar vilken information vi väljer och påverkas av.

Read more