Öppen föreläsning med Anders Berglund om testning och designval - 17 Mar 14:33

17 Mar 2015 10:460

Öppen föreläsning med Anders Berglund om testning och designval Att skapa en innovation: former och modeller för att fatta de ”rätta” besluten. Anders Berglund kommer att tala om processer och metoder för produktutveckling i allmänhet, med särskilt fokus på verktyg för att fatta beslut och göra prioriteringar i design- och utvecklingsprocesser. Anders Berglund är tekn. doktor, lärare och forskare inom produktutveckling, innovation och design på KTH och OpenLab.

Read more