Fekis konferensen Södertörns högskola - 16 Oct 11:00

16 Oct 2014 05:360

I andras ögon Panelsamtal
Hur ser andra ämnen på företagsekonomi och företagsekonomer? Vad anser andra forskare – från sina utgångspunkter – både om ämnets förtjänster och om dess sämre sidor? Vilka är erfarenheterna av organiserade samarbeten över ämnesgränser där företagsekonomer har funnits med?

Producerat av JMM studenterna, Team ALFA:
Jimmy Andersson, Max Gallardo, Kicki Gustafsson
Lizette Edfelt, Saga Palmer, Helena Sund
Terese Ekelöw, Johanna Lundsgård

Read more