Intervju med deltagaren Bengt Persson

17 Oct 2014 06:110

Bengt Persson, lärare i ekonomi på Högskolan Dalarna, berättar om sin konferensupplevelse.

Read more