Från innehåll till test inom mobila tjänster Katarina Cooper

19 Feb 2014 09:560

Katarina Cooper är projektledare och ledamot av ledningsgruppen för Harbour Front.
Katarina är alumn från programmet IT, Medier och Design, och har lång erfarenhet
av utveckling av mobila tjänster för bl.a. SR och TeliaSonera.

Read more