MT-Live ”Webbprojekt – från behov till lanserad webbplats” - 24 Sep 13:00 - 14:30

24 Sep 2019 14:260

Catharina Carlsson. Projektledare och verksamhetsutvecklare från Soleil.
Med utgångspunkt i projektet som ledde fram till nya sh.se går vi igenom hur ett projekt för bygga ny webbplats egentligen går till, från förstudie och behovsanalys till design, utveckling och skrivande. Vi kommer bland annat att gå igenom vilka delar som ingår i projektet, hur de hänger samman och vilka roller som är involverade. Samtidigt tittar vi även på framgångsfaktorer och hur man undviker de vanligaste fallgroparna.

Read more