Tillgänglighet DANIELSSON FRIDA och KARLSSON JENNI

03 Nov 2014 06:040

JMM redovisning på "Medieteknik-Torget" Måndag 3 Nov
av fördjupningsarbete på JMM webbproduktion

Presentation i form av en miniföreläsning av: kunskapsområde, frågeställning, personliga kunskapsmål och beskriv hur arbetsprocessen sett ut.

Read more