Sociala spelregler SUNDQVIST ELINA och ALVHÄLL LINDAHL NATHALIE

03 Nov 2014 06:020

JMM redovisning på "Medieteknik-Torget" av fördjupningsarbete på JMM webbproduktion, måndag 3 Nov

Presentation i form av en miniföreläsning av: kunskapsområde, frågeställning, personliga kunskapsmål och beskriv hur arbetsprocessen sett ut.

Read more