Urban guide STENQVIST EMELIE

03. November 2014, 05:53 Uhr0

JMM redovisning på "Medieteknik-Torget" Måndag 3 Nov
av fördjupningsarbete på JMM webbproduktion

Presentation i form av en miniföreläsning av: kunskapsområde, frågeställning, personliga kunskapsmål och beskriv hur arbetsprocessen sett ut.

Weiterlesen