Urban guide STENQVIST EMELIE

3 nov 2014 05:530

JMM redovisning på "Medieteknik-Torget" Måndag 3 Nov
av fördjupningsarbete på JMM webbproduktion

Presentation i form av en miniföreläsning av: kunskapsområde, frågeställning, personliga kunskapsmål och beskriv hur arbetsprocessen sett ut.

Läs mer