Medieteknik LIVE 15 maj kl 13-14 Del 1 föreläsning om Typografi och Politik - 15 May 13:05 - 13:50

15 May 2018 10:400

Arina Stoenescu föreläser om Typografi och Politik i MB416
- Hur kan bokstävernas utformning och arrangemang berätta mer än det som en text vill ha förmedlat med sitt innehåll?
Vilka andra budskap än de vi tror ha fått kommunicerade av en avsändare kan fortplantas genom typografiska gestaltningar?

Samtalet kommer att ta upp hur det politiska budskapet påverkas av dess typografiska gestaltning och hur typografin laddas med politiskt innehåll.

Arina Stoenescu är grafisk designer och doktorand på bokhistoria, institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet.

Read more