MT-Live - 25 Sep Ny på jobbet - Ellen Hallensjö

25 Sep 2018 08:250

Vad händer efter examen på IMD...
Ellen Hallensjö berättar om sina erfarenheter efter IMD.

Read more