Intervju med Amanda Goodall

16 Oct 2014 11:510

Amanda Goodall var en av föreläsarna under torsdagens fekis-konferens.

Ljud och bild: Fanny Svensson, Erika Svensson och André Granroth, journalistikstudenter på Södertörns högskola, JMMh13.

Read more